Każdy obiekt publiczny czy też budynek mieszkalny zarówno zakład pracy, magazyn, sklep, itp., w którym znajdują się wartościowe przedmioty lub/i ważne informacje powinien być zabezpieczony profesjonalnym systemem alarmowym.

Systemy alarmowe – elektroniczne środki ochrony osób i mienia przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania warunków wskazujących na występowanie niebezpieczeństwa.

Wiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego systemy alarmowe mogą być traktowane jako powszechne i stosunkowo niedrogie rozwiązanie, zabezpieczające obiekt przed włamaniem, pożarem, zalaniem czy też przed wyciekiem gazu (itp. niepożądane i niebezpieczne sytuacje).

W zakresie systemu alarmowego wykonujemy:

  • projektowanie,
  • instalacja,
  • montaż,
  • sprawdzanie poprawności działania systemu,
  • przeszkolenie użytkownika systemu z zakresie obsługi,
  • konserwacje,
  • rozbudowa i modernizacja istniejących systemów.

Systemu alarmowe (przewodowe lub bezprzewodowe) składają się najczęściej z czujników podczerwieni (PIR) reagujących na ruch i czujników magnetycznych (kontaktrony), których wzbudzenie uruchamia alarm. System przeważnie rozbrajany i uzbrajany jest przez wpisanie kodu ustalonego przez użytkownika na klawiaturze.

Dzięki nieskomplikowanemu w obsłudze systemowi zapewniamy kontrolę nad obiektem zdalnie lub lokalnie.

.