Oprócz tych klientów z naszych usług skorzystali również:

  • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego Gdańsk
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Gdańsku
  • N.Z.O.Z. Gdańskie Centrum Zdrowia
  • Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku
  • Rejonowy Urząd Pocztowy w Bydgoszczy
  • Rejonowy Urząd Pocztowy w Elblągu
  • Sąd Okręgowy w Gdańsku
  • Sąd Rejonowy Gdańsk Południe
  • Sąd Rejonowy w Gdyni
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Rozstaje
  • SOFTBANK S.A
  • Wojewódzkie Centrum Onkologii
 

Na życzenie klienta istnieje możliwość wglądu do referencji.

 

Pracujemy na sprzęcie i narzędziach renomowanych firm, takich jak: