Oprócz tych klientów z naszych usług skorzystali również:

 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego Gdańsk
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Gdańsku
 • N.Z.O.Z. Gdańskie Centrum Zdrowia
 • Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku
 • Rejonowy Urząd Pocztowy w Bydgoszczy
 • Rejonowy Urząd Pocztowy w Elblągu
 • Sąd Okręgowy w Gdańsku
 • Sąd Rejonowy Gdańsk Południe
 • Sąd Rejonowy w Gdyni
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Rozstaje
 • SOFTBANK S.A
 • Wojewódzkie Centrum Onkologii
 

Na życzenie klienta istnieje możliwość wglądu do referencji.

 

Pracujemy na sprzęcie i narzędziach renomowanych firm, takich jak: