W obecnych czasach profesjonalna kontrola dostępu jest niezwykle istotna w obiektach publicznych lub miejscach prywatnych. System ograniczonej dostępności do pomieszczeń, znajdujących się na terenie biura, zakładu pracy jak i pomieszczeń prywatnych, osobom nieupoważnionym, stanowi doskonałe uzupełnienie dla systemów włamaniowych, przeciwpożarowych oraz napadu.

Kontrola dostępu – zespół środków tworzących system ograniczający przedostanie się osób nieuprawnionych do określonych części ochranianego obiektu.

Oprogramowania systemu kontroli dostępu pozwalają na zaprojektowanie zabezpieczenia, które w prosty i szybki sposób umożliwi administratorowi systemu dokonywanie zmian dotyczących osób upoważnionych do wejść oraz dostęp do poszczególnych stref objętych ochroną. Identyfikowanie osób upoważnionych objętych systemem kontroli dostępu zależne jest od wybranego urządzenia identyfikującego (np. karty dostępu, odcisku linii papilarnych, kodu dostępu, itp.). System na podstawie danych decyduje o dostępności do poszczególnych sektorów chronionych (w danej chwili) dla użytkownika upoważnionego.

Skuteczne ograniczenie dostępu do części objętych systemem pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i pełnego nadzoru (np. kontrola czasu pracy pracowników, kontrola nad dostępem do stref szczególnie objętych ochroną itp.).

Doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa pozwala nam na zaoferowanie usług począwszy od zaprojektowania, przez montaż, po konserwację systemu zapewniając przy tym atrakcyjną cenę, niezawodność, a przede wszystkim najwyższą jakość.